субота, 15. фебруар 2014.

ДАН ДРЖАВНОСТИ


РАЗВОЈ ДРЖАВНОСТИ У СРБИЈИ У 19.ВЕКУ

радионица у Музеју 14.02.2014.

 реализатори:


Вишња Васиљевић, наставница Историје
Марко Стефановић,  историчар приправник у Музеју

учествовали су ученици:


ОШ „Бранко Радичевић“, Смедерево - VIIразред,
 ОШ“Иво Андрић“, Радинац –VIII разред

Иако је било присутно само осам ученика, радионица се показала веома успешном за систематизацију градива националне историје новог века. Осмаци су је оценили као веома
корисну за припрему за завршни испит, а прављење графикона посебно илустративно.

Циљеви радионице:


·         Вежбање рада на историјским изворима
·         Уочавање тока и процеса развоја наше државе у 19.веку.
·         Утврђивање разумевања појма Устава и његове улоге у историјским конструкцијама

 исходи:

·         Ученици осмог разреда су у аутентичном простору систематизовали већ научено градиво помажући ученицима седмог разреда којима је ово градиво непознато.
·         Ученици седмог разреда су се упознали са градивом које ће учити у наредном периоду, уз помоћ ученика осмог разреда.
·         Ученици су се боље упознали са појмом Устава на конкретним примерима.
·         Учили су да анализирају историјске изворе и систематизују оно што су сазнали из њих.
Уочили су ток и процес развоја наше државе у 19.веку, и упоредили га са данашњом ситуацијом.

 ток радионице:

Кустос Музеја је уз асистенцију наставнице Историје провео ученике кроз другу и трећу салу Музеја, уз разговор о променама у начину уређења Српске државе од средњег века до 1888.г.


Ученици су се поделили у четири групе. Свака је добила папир са текстом једног од четири устава Србије из 19.века – 1836.,1838., 1869., 1888., и следећа питања на која су требали да осговоре на основу текста: 
 
-Каква је била ситуација у Србији пред доношење Устава и који су разлози доношења устава?

-Ко има законодавну власт?

-Ко има извршну власт?


         Ко има судску власт?
 
       -Ингеренције народне скупштине

       -Како се спроводе избори за народне посланике?

      -Која права и слободе грађана су прокламована Уставом?

       -Значај Устава и његове последице

Свака група је изложила своје одговоре, уз асистенцију наставнице и историчара.
Заједнички су све групе уз помоћ наставнице Историје и Марка Стефановића, нацртали графикон развоја гарђанских права и слобода кроз 19.век у Србији – од апсолутизма до парламентаризма. Упоредили смо то са данашњим парламентаризмом у Србији.

На овом линку можете преузети целу припрему, са прилозима коришћеним у радионици: